Do góry
Oprogramowanie do stacji RA250e
 • Oprogramowanie działające w systemie Windows umożliwia: 
  • wykreślanie rzeczywistego przebiegu temperatury w funkcji czasu
  • kontrolowanie i modyfikowanie procesu na monitorze komputera
  • zapisywanie nieskończonej ilości profili na dysku komputera
  • odczyt nachylenia charakterystyki ( ΔT - przyrost temperatury w jednostce czasu) 
  • modelowanie zapisanego profilu 
  • pracę wg. wcześniej utworzonego i zapisanego profilu